14 Ekim 2017 Cumartesi

08:30-09:15

Plazma Hücre Hastalıklarında Patolojik Değerlendirme

Dr. Nazan Özsan

09:30-10:15

Önemi olan Monoklonal Gamopati (Myelom dışı)

Dr. Levent Ündar

10:30-11:15

Protein elektroforez okumaları vaka bazlı örnek tartışmaları

Dr. Levent Ündar

11:30-12:15

Plazma Hücre Hastalıklarında tani kriterleri

Dr. Ömür Gökmen Sevindik

13:30-15:15

Myelom'da evreleme ve risk belirleme
Myelom'da tedavi yanıtını değerlendirme

Dr. Ömür Gökmen Sevindik

15:30-16:15

Myelom'da görüntüleme yöntemleri ve kemik hastalığının değerlendirilmesi

Dr. Ali Balcı

17:00-18:30

Olgu Tartışmaları

Dr. Hayri Özsan