14 Ekim 2017 Cumartesi

08:30-09:15

Antikor tarama testleri; immunolojik prensipleri, test basamakları

Dr. Olga Meltem Akay

09:30-10:15

Antikor tarama endikasyonları, antikor titrasyonu ve yorumlanması

Dr. Olga Meltem Akay

10:30-11:15

Antikor tanımlama paneli, reaksiyonun modifikasyonu (enzim, PEG, LISS) ve yorumu

Dr. Christoph Geissen

11:30-12:15

Antijen tanımlama; serolojik ve DNA-temelli (genotipleme) yöntemler ve kullanım endikasyonları

Dr. Christoph Geissen

13:30-15:15

Direk Antiglobulin test (DAT); immunolojik prensipleri, test basamakları ve yorumu
Adzorpsiyon (otolog/heterolog) ve elüsyon teknikleri

Dr. Christoph Geissen

15:30-16:15

İnsan nötrofil, lökosit ve trombosit antijenleri ( HNA, HLA, HPA): Transfüzyon pratiğindeki önemi

Dr. Asu Fergün Yılmaz

17:00-18:30

Olgu Örnekleri

Dr. Olga Meltem Akay
Dr. Servet Uluer Biçeroğlu
Dr. Asu Fergün Yılmaz